Kullanım Sözleşmesi

1. KULLANIM KOŞULLARI;

www.İzmir Airport Tranferi.com alan adlı internet sitesini kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.İzmir Airport Tranferi.com internet sitesini (bundan böyle ‘Portal’ olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve-veya “Üye” olarak, işbu ‘Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, ‘Kullanım Koşulların”da belirtilen ve ‘Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, ‘Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen ‘Portalı’ kullanmaktan vazgeçiniz.
1.a. İşbu ‘Portal”ın sahibi İzmir Airport Tranferi’tir (bundan böyle kısaca ‘İzmir Airport Tranferi’ olarak anılacaktır)’dır.
1.b. ‘İzmir Airport Tranferi’ işbu Kullanım Koşulları’nı, ‘Portal”da yer alan her tür bilgi ve ‘İçerik”i, ‘Kullanıcı’ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.Bu değişiklikler periyodik olarak ‘PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.’PORTAL’ hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde ‘PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi ‘Kullanım Koşulları”nı ve ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından işbu ‘Kullanım Koşulların”da yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.İşbu ‘Kullanım Koşulları’ internet sitesi üzerinden yayınlanarak;’PORTAL’ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR;

‘Portal’; www.İzmir Airport Tranferi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ‘İzmir Airport Tranferi”in ‘Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.
‘Kullanıcı’;’Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
‘Üye’; ‘Portal”a üye olan ve ‘Portal’ dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ‘Kullanıcı’.
‘Üyelik’; ‘Üye’ olmak isteyen ‘Kullanıcı”nın, ‘Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür.Üyelik işlemleri tamamlanmadan ‘Üye’ olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. ‘Üyelik’ hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.’Üyelik’ başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. ‘İzmir Airport Tranferi’ gerekli görmesi halinde ‘Üye”nin ‘Üyelik’ statüsünü sona erdirebilir, ‘Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı ‘Üyelik’ başvurusunu kabul etmeyebilir.
‘İzmir Airport Tranferi Üyelik Hesabı’; ‘Üye”nin ‘Portal’ içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ‘Üyelik”le ilgili konularda ‘İzmir Airport Tranferi”e talepte bulunduğu, ‘Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği’ ‘Kullanıcı Adı’ ve ‘Şifre’ ile ‘Portal’ üzerinden eriştiği ‘Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.
‘İzmir Airport Tranferi Hizmetleri’ (Hizmet); ‘Portal’ içerisinde ‘Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından sunulan uygulamalardır. ‘İzmir Airport Tranferi’, ‘Portal’ içerisinde sunulan ‘Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve-veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve-veya uyarlamalarla ilgili ‘Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar ‘Portal”dan ‘Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar ‘Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
‘İçerik’; ‘Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
‘İzmir Airport Tranferi Arayüzü’; İzmir Airport Tranferi ve ‘Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin ‘Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve ‘İzmir Airport Tranferi Veritabanıın”dan sorgulanabilmesi amacıyla ‘Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ‘İzmir Airport Tranferi”e ait olan tasarımlar içerisinde ‘Portal’ üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
‘İzmir Airport Tranferi Veritabanı’; ‘Portal’ dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ‘İzmir Airport Tranferi”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. İzmir Airport Tranferi HİZMETLERİ;
3.a. ‘İzmir Airport Tranferi’, ‘Üye”ler tarafından ‘İzmir Airport Tranferi Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle ‘İzmir Airport Tranferi Veritabanı” üzerinden ‘Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.b. ‘İzmir Airport Tranferi’, ‘Portal’ içerisinde ‘Kullanıcı”ların, ‘Üye’ ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.c. ‘İzmir Airport Tranferi’, ‘Portal’ dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.d. ‘İzmir Airport Tranferi’, ‘Portal’ dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile ‘Portal’ dahilinde erişilen ‘İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ‘İzmir Airport Tranferi’, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. İzmir Airport Tranferi PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER;
4.a. ‘Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla ‘Portal’ üzerinde işlem yapabilirler.’Kullanıcı”ların ‘Portal’ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili ‘İzmir Airport Tranferi”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ‘Kullanıcı’ kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.b. ‘Portal’, ‘Üye”ler tarafından ‘İzmir Airport Tranferi Veritabanı”na yüklenen ‘İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.’İzmir Airport Tranferi’, ‘Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve ‘İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir.Söz konusu ilan ve ‘İçerik”ler dolayısıyla ‘İzmir Airport Tranferi”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü ‘İzmir Airport Tranferi”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
4.c. ‘İzmir Airport Tranferi’ ‘PORTAL’ dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve-veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.d. ‘Kullanıcı”lar ‘Portal’ dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ‘İzmir Airport Tranferi”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.e. ‘Kullanıcı”lar, ‘Portal’ dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden ‘Üye’ veya ‘İzmir Airport Tranferi”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
4.f. ‘İzmir Airport Tranferi’, ‘Kullanıcı’ bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ‘İzmir Airport Tranferi’ aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, ‘Portal’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.İzmir Airport Tranferi.com’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, İzmir Airport Tranferi’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
4.g. İzmir Airport Tranferi, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj-teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının İzmir Airport Tranferi’e yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.ğ. ‘Portal’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve-veya ‘İzmir Airport Tranferi”in ‘Kullanım Koşulları’ çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ‘İzmir Airport Tranferi”’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.h. ‘İzmir Airport Tranferi’, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve ‘İzmir Airport Tranferi Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, ‘İzmir Airport Tranferi’ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ‘İzmir Airport Tranferi”in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.ı. ‘Portal”in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, ‘Portal”in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde ‘Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. ‘screen scraping’ yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, ‘Site”nin ve ‘Portal”deki içeriğin ‘Kullanım Koşulları’ ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ‘İzmir Airport Tranferi”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ‘İzmir Airport Tranferi’, ‘Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. ‘Kullanıcı’ bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.i. ‘Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ‘İzmir Airport Tranferi”in sorumlu tutulamayacağını ‘Kullanıcı’ kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI;
‘Portal’ dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ‘Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla ‘İzmir Airport Tranferi Veritabanı’, ‘İzmir Airport Tranferi Arayüzü’, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ‘İzmir Airport Tranferi’in telif haklarına tabi çalışmaları’ olarak anılacaktır) ‘İzmir Airport Tranferi”e ait ve-veya ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.’Kullanıcı”lar, ‘İzmir Airport Tranferi’ hizmetlerini, ‘İzmir Airport Tranferi’ bilgilerini ve ‘İzmir Airport Tranferi”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ‘İzmir Airport Tranferi”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ‘Site Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ‘İzmir Airport Tranferi”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu ‘Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ‘İzmir Airport Tranferi’; ‘İzmir Airport Tranferi’ hizmetleri, ‘İzmir Airport Tranferi’ bilgileri, ‘İzmir Airport Tranferi’ telif haklarına tabi çalışmaları, ‘İzmir Airport Tranferi’ ticari markaları, ‘İzmir Airport Tranferi’ ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER;
‘İzmir Airport Tranferi’, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu ‘Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda ‘Portal”da ilan ederek değiştirebilir.İşbu ‘Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir.İşbu ‘Kullanım Koşulları’ ‘Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER;
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ‘İzmir Airport Tranferi”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. ‘Mücbir sebep’, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘İzmir Airport Tranferi”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ;
‘Kullanım Koşulları’ uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ‘Kullanım Koşulları’ dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.İşbu ‘Kullanım Koşulların”dan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
‘Kullanım Koşulları’ ‘İzmir Airport Tranferi’ tarafından ‘Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.’Kullanıcı”lar işbu ‘Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri ‘Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanRussianSpanishTurkish